Historie hornictví

Home  /  Videospoty  /  Historie, současnost, kuriozity  /  Current Page
×Details

 

Důlní činnost byla vedle sklářství důvodem osidlování rokytnického údolí. Pozůstatky důlní činnosti, provozované až do sklonku 19. století jsou ještě patrné v terénu, například na úbočí Sachrova hřebene.

+Meta

Posted: 7.10.2012

Author:

Category: Historie, současnost, kuriozity, Videospoty