Historie hornictví

Domovská stránka  /  Videospoty  /  Historie, současnost, kuriozity  /  Stávající stránka

Najít trasu →

 

Důlní činnost byla vedle sklářství důvodem osidlování rokytnického údolí. Pozůstatky důlní činnosti, provozované až do sklonku 19. století jsou ještě patrné v terénu, například na úbočí Sachrova hřebene.